Cách tự tính lương nhận về tay sau khi trừ (thuế, phí)

Cách tự tính lương nhận về tay sau khi trừ (thuế, phí)
Mục lục:

Cách tính lương thực nhận cơ bản

 • Không giống cách nói về lương ở VN, các công ty bên Nhật ít khi nói về lương NET (tức là lương sau thuế, phí)

 • Mà họ nói về lương GROSS nhiều hơn.

 • Và họ thường nói tổng lương GROSS theo năm.

 • Nhưng với người lao động, con số hàng tháng nhận về tay bao nhiêu quan trọng hơn rất nhiều.

 • Cơ bản, bên Nhật người lao động hàng tháng sẽ bị trừ những khoản sau từ lương:

  • Phí bảo hiểm nenkin (hay bảo hiểm lương hưu)
  • Phí bảo hiểm sức khoẻ (nếu trên 40 tuổi có thêm bảo hiểm chăm sóc khi về già - 介護保険 )
  • Phí bảo hiểm thất nghiệp
  • Thuế thu nhập
  • Thuế thị dân
 • Chúng ta cùng xem mức Phí, Thuế chi tiết trong một vài trường hợp.

1. Độc thân 22 tuổi, không có người cần phụng dưỡng ở VN, lương 20 Man/tháng, không thưởng

 • Trước khi bắt đầu

  • Lương chưa trừ theo năm(年収) : 20 x 12 = 240 Man
 • Truy cập vào trang : https://www.mmea.biz/simulation/calculation/

 • Nhập thông tin Nhập thông tin cơ bản

 • Xem kết quả Xem kết quả

 • Lương thực nhận hàng tháng cỡ : 16 Man - 17 Man.

 • Chú ý về thuế thị dân:

  • Vì thuế thị dân được tính dựa vào thu nhập của năm trước
  • Nên năm đầu tiên đến Nhật sẽ không phải đóng khoản thuế này.
  • Nhưng năm thứ 2 trở đi và năm về hẳn sẽ phải đóng đủ.

2. Độc thân 25 tuổi, 2 người cần phụng dưỡng (bố mẹ ở VN), lương 25 Man/tháng, thưởng 25Man/năm

 • Trước khi bắt đầu

  • Lương chưa trừ theo năm(年収) : 25 x 12 + 25 = 325 Man
 • Truy cập vào trang : https://www.mmea.biz/simulation/calculation/

 • Nhập thông tin Nhập thông tin cơ bản

 • Xem kết quả Xem kết quả

 • Lương thực nhận hàng tháng cỡ : 22 Man - 23 Man. (tính cả thưởng cuối năm rồi)

 • Chú ý về thuế thị dân:

  • Vì thuế thị dân được tính dựa vào thu nhập của năm trước
  • Nên năm đầu tiên đến Nhật sẽ không phải đóng khoản thuế này.
  • Nhưng năm thứ 2 trở đi và năm về hẳn sẽ phải đóng đủ.

3. 30 tuổi, có 1 vợ ở chung (thu nhập <=103 Man/năm), 2 người cần phụng dưỡng (bố mẹ ở VN), lương 30 Man/tháng, không thưởng

 • Trước khi bắt đầu

  • Lương chưa trừ theo năm(年収) : 30 x 12 = 360 Man
  • Vợ ở chung với mức thu nhập 103 Man/năm thì sẽ hưởng bảo hiểm xã hội của chồng.
 • Truy cập vào trang : https://www.mmea.biz/simulation/calculation/

 • Nhập thông tin Nhập thông tin cơ bản

 • Xem kết quả Xem kết quả

 • Lương thực nhận hàng tháng cỡ : 25 Man - 26 Man.

 • Chú ý về thuế thị dân:

  • Vì thuế thị dân được tính dựa vào thu nhập của năm trước
  • Nên năm đầu tiên đến Nhật sẽ không phải đóng khoản thuế này.
  • Nhưng năm thứ 2 trở đi và năm về hẳn sẽ phải đóng đủ.

4. 35 tuổi, có 1 vợ (thu nhập <103 Man/năm), 2 người cần phụng dưỡng (bố mẹ ở VN), lương 40 Man/tháng, thưởng 40 Man/năm

 • Trước khi bắt đầu

  • Lương chưa trừ theo năm(年収) : 40 x 12 + 40 = 520 Man
 • Truy cập vào trang : https://www.mmea.biz/simulation/calculation/

 • Nhập thông tin Nhập thông tin cơ bản

 • Xem kết quả Xem kết quả

 • Lương thực nhận hàng tháng cỡ : 35 Man - 36 Man. (tính cả thưởng cuối năm rồi)

 • Chú ý về thuế thị dân:

  • Vì thuế thị dân được tính dựa vào thu nhập của năm trước
  • Nên năm đầu tiên đến Nhật sẽ không phải đóng khoản thuế này.
  • Nhưng năm thứ 2 trở đi và năm về hẳn sẽ phải đóng đủ.

5. 42 tuổi, có 1 vợ 2 con ở chung, 2 người cần phụng dưỡng (bố mẹ ở VN), lương 50 Man/tháng, không thưởng

 • Trước khi bắt đầu

  • Lương chưa trừ theo năm(年収) : 50 x 12 = 600 Man
 • Truy cập vào trang : https://www.mmea.biz/simulation/calculation/

 • Nhập thông tin Nhập thông tin cơ bản

 • Xem kết quả Xem kết quả

 • Lương thực nhận hàng tháng cỡ : 39 Man - 42 Man. (tính cả thưởng cuối năm rồi)

 • Chú ý về thuế thị dân:

  • Vì thuế thị dân được tính dựa vào thu nhập của năm trước
  • Nên năm đầu tiên đến Nhật sẽ không phải đóng khoản thuế này.
  • Nhưng năm thứ 2 trở đi và năm về hẳn sẽ phải đóng đủ.

Kết luận

 • Lương càng cao thì mức phí, thuế càng cao.
 • Phí tăng tỉ lệ thuận với lương trước khi trừ.
 • Thuế thì có thể giảm dần nên có nhiều người phụng dưỡng thì mức Thuế (chỉ thuế thôi nhé) càng cao.
 • Chúng ta nên có con số chính xác để tránh bị nhầm lẫn về con số lương bên Nhật.